Ansvarig svensk kommitté: TK 3  Dokumentation och grafiska symboler

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61360-1, utg 3:2010
CENELEC Publikation: EN 61360-1:2010
IEC Publikation: IEC 61360-1:2009

Svensk titel:
Datalelementtyper för elkomponenter med tillhörande klassificeringsschema - Del 1: Principer och metoder

Engelsk titel:
Standard data element types with associated classification scheme for electric items - Part 1: Definitions - Principles and methods

Fastställelsedatum: 2010-09-27  |  Upphävandedatum: 2020-12-01
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 86
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61360-1, utg 2, 2002 och SS-EN 61360-1/A1, utg 1, 2004, gäller ej fr o m 2013-05-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61360-1, utg 4:2018.

ICS: 31.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.