Ansvarig svensk kommitté: TK 46  Tele- och datakablar med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60966-2-4, utg 3:2010
CENELEC Publikation: EN 60966-2-4:2009
IEC Publikation: IEC 60966-2-4:2009

Svensk titel:
Koaxialkablar för högfrekvens med påmonterade anslutningsdon - Del 2-4: Detaljspecifikation för kablar med påmonterade anslutningsdon (IEC 61169-2) för radio- och TV-mottagare, 0 MHz - 3000 MHz

Engelsk titel:
Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 2-4: Detail specification for cable assemblies for radio and TV receivers - Frequency range 0 MHz to 3 000 MHz, IEC 61169-2 connectors

Fastställelsedatum: 2010-01-25  |  Upphävandedatum: 2019-06-22
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 8
Används tillsammans med: SS-EN 60966-1, utg 2:1999, SS-EN 60966-2-1, utg 3:2010 och SS-EN 60966-2-2, utg 2:2003.
Ersätter: SS-EN 60966-2-4, utg 2:2003, gäller ej fr o m 2012-07-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60966-2-4, utg 4:2016.

ICS: 33.120.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.