Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61241-4, utg 1:2007
CENELEC Publikation: EN 61241-4:2006
IEC Publikation: IEC 61241-4:2001

Svensk titel:
Elektrisk utrustning för användning vid förekomst av brännbart damm - Del 4: Utförande med övertrycksventilation “pD”

Engelsk titel:
Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 4: Type of protection "pD"

Fastställelsedatum: 2007-01-15  |  Upphävandedatum: 2017-08-25
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 26
Används tillsammans med: SS-EN 61241-0.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60079-2, utg 3:2015.

ICS: 29.260.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.