Ansvarig svensk kommitté: TK 17AC  Kopplingsapparater och kopplingsutrustning för högspänning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62271-104, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 62271-104:2009
IEC Publikation: IEC 62271-104:2009

Svensk titel:
Kopplingsapparater för spänning över 1 kV - Del 104: Kombinationer av högspänningslastbrytare för 52 kV och däröver

Engelsk titel:
High-voltage switchgear and controlgear - Part 104: Alternating current switches for rated voltages of 52 kV and above

Fastställelsedatum: 2010-02-22  |  Upphävandedatum: 2018-03-12
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 49
Används tillsammans med: SS-EN 62271-1, utg 1:2009, SS-EN 62271-100, SS-EN 62271-102, utg 1:2003 och SS-EN 62271-110, utg 1:2005.
Ersätter: SS-EN 60265-2, utg 1, 1994, SS-EN 60265-2/A1, utg 1, 1996, SS-EN 60265-2/A2, utg 1, 1999 och SS-IEC 265-2, utg 1, 1991, gäller ej fr o m 2012-06-01.  |  Ersätts av: SS-EN 62271-104, utg 2:2015.

ICS: 29.130.10; 29.130.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.