Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 62148-15, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 62148-15:2010
IEC Publikation: IEC 62148-15:2009

Svensk titel:
Fiberoptik - Aktiva komponenter - Kapslingar och gränssnitt - Del 15: Kapslingar för diskret ytemitterande laser med vertikal kavitet

Engelsk titel:
Fibre optic active components and devices - Package and interface standards - Part 15: Discrete vertical cavity surface emitting laser packages

Fastställelsedatum: 2010-04-26  |  Upphävandedatum: 2017-06-27
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med: SS-EN 62148-1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62148-15, utg 2:2014.

ICS: 33.180.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.