Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 62149-2, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 62149-2:2009
IEC Publikation: IEC 62149-2:2009

Svensk titel:
Fiberoptik - Aktiva komponenter - Prestanda - Del 2: Diskret ytemitterande laser med vertikal kavitet för 850 nm

Engelsk titel:
Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 2: 850 nm discrete vertical cavity surface emitting laser devices

Fastställelsedatum: 2010-01-25  |  Upphävandedatum: 2017-06-30
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 20
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62149-2, utg 2:2014.

ICS: 33.180.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.