Ansvarig svensk kommitté: TK 105  Bränsleceller

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 50465, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 50465:2008
IEC Publikation:

Svensk titel:
Gasutrustningar - Värmeutrustning med bränsleceller och med högst 70 kW nominell tillförd effekt

Engelsk titel:
Gas appliances - Fuel cell gas heating appliances - Fuel cell gas heating appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW

Fastställelsedatum: 2008-12-15  |  Upphävandedatum: 2017-10-29
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 130
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50465, utg 2:2015.

ICS: 27.070.00; 29.100.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Utarbetad av CEN/CLC JWG FCGA

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.