Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60794-3-10, utg 2:2009
CENELEC Publikation: EN 60794-3-10:2009
IEC Publikation: IEC 60794-3-10:2009

Svensk titel:
Optokablar - Del 3-10: Familjespecifikation - Utomhuskablar - Kablar för förläggning i rör och mark

Engelsk titel:
Optical fibre cables - Part 3-10: Outdoor cables - Family specification for duct, directly buried and lashed aerial optical telecommunication cables

Fastställelsedatum: 2009-09-28  |  Upphävandedatum: 2018-02-12
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 28
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60794-3-10, utg 1, 2004, gäller ej fr o m 2012-04-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60794-3-10, utg 3:2015.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum till EN 60794-3-10:2009 är inarbetat i texten.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.