Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61158-3-13, utg 1:2008
CENELEC Publikation: EN 61158-3-13:2008
IEC Publikation: IEC 61158-3-13:2007

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Fältbuss - Del 3-13: Definition av tjänster i datalänkskiktet - Delar i fältbuss, Typ 13

Engelsk titel:
Industrial communication networks - Fieldbus specifications - Part 3-13: Data-link layer service definition - Type 13 elements

Fastställelsedatum: 2008-06-30  |  Upphävandedatum: 2017-09-17
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 43
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61158-3, utg 1:2004  |  Ersätts av: SS-EN 61158-3-13, utg 2:2014.

ICS: 35.100.20; 25.040.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.