Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60793-1-47, utg 3:2009
CENELEC Publikation: EN 60793-1-47:2009
IEC Publikation: IEC 60793-1-47:2009

Svensk titel:
Optofibrer - Del 1-47: Mätning och provning - Makroböjningsförluster

Engelsk titel:
Optical Fibres - Part 1-47: Measurement methods and test procedures - Macrobending loss

Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2020-11-15
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 17
Används tillsammans med: SS-EN 60793-1-1.
Ersätter: SS-EN 60793-1-47, utg 2, 2007, gäller ej fr o m 2012-05-01.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60793-1-47, utg 4:2018.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.