Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62453-309, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 62453-309:2009
IEC Publikation: IEC 62453-309:2009

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Verktyg för fältenheter (FDT) - Del 309: Integrering av kommunikationsprofiler - IEC 61784 CPF 9 (HART)

Engelsk titel:
Field device tool (FDT) interface specification - Part 309: Communication profile integration - IEC 61784 CPF 9

Fastställelsedatum: 2010-05-24  |  Upphävandedatum: 2020-12-08
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 28
Används tillsammans med: SS-EN 62453-2.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62453-309, utg 2:2018.

ICS: 25.040.40; 35.100.05; 35.110.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.