Ansvarig svensk kommitté: Elektrotekniska rådet  

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60205, utg 2:2006/A1:2013
CENELEC Publikation: EN 60205:2006/A1:2009
IEC Publikation: IEC 60205:2006/A1:2009

Svensk titel:
Magnetiska komponenter och material - Beräkning av effektiva parametrar hos kärndetaljer

Engelsk titel:
Calculation of the effective parameters of magnetic piece parts

Fastställelsedatum: 2013-04-12  |  Upphävandedatum: 2019-12-23
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 7
Används tillsammans med: SS-EN 60205, utg 2, 2006, som fr o m 2012-02-01 inte gäller utan detta tillägg A1.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60205, utg 3:2017.

ICS: 29.100.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.