Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 62343-5-1, utg 1:2010
CENELEC Publikation: EN 62343-5-1:2009
IEC Publikation: IEC 62343-5-1:2009

Svensk titel:
Fiberoptik - Dynamiska moduler - Provning - Del 5-1: Anordning för dynamisk förändring av förstärkningskurvans lutning (DGTE) - Svarstid

Engelsk titel:
Dynamic modules - Test methods - Part 5-1: Dynamic gain tilt equalizer - Response time measurement

Fastställelsedatum: 2010-01-25  |  Upphävandedatum: 2017-12-30
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 18
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62343-5-1, utg 2:2015.

ICS: 33.180.01; 33.180.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.