Ansvarig svensk kommitté: TK 59  Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60456, utg 4:2011
CENELEC Publikation: EN 60456:2011
IEC Publikation: IEC 60456:2010

Svensk titel:
Tvättmaskiner för hushållsbruk - Funktionsprovning

Engelsk titel:
Clothes washing machines for household use - Methods for measuring the performance

Fastställelsedatum: 2011-10-05  |  Upphävandedatum: 2018-12-14
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 194
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60456, utg 3, 2005, SS-EN 60456 C1, utg 1, 2008 och SS-EN 60456/A12, utg 1, 2011, gäller ej fr o m 2014-03-21.  |  Ersätts av: SS-EN 60456, utg 5:2016.

ICS: 97.060.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum July 2011 till EN 60456 ingår i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.