Ansvarig svensk kommitté: TK 88  Säkerhet hos vindgeneratorer

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61400-25-6, utg 1:2011
CENELEC Publikation: EN 61400-25-6:2011
IEC Publikation: IEC 61400-25-6:2010

Svensk titel:
Vindkraftverk - Kommunikation för övervakning och styrning av vindkraftverk - Del 25-6: Logiknod- och dataklasser för tillståndsövervakning

Engelsk titel:
Wind turbines - Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants - Logical node classes and data classes for condition monitoring

Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2020-01-20
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 32
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61400-25-6, utg 2:2017.

ICS: 27.180.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.