Ansvarig svensk kommitté: TK 104  Miljötålighet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60068-2-5, utg 2:2011
CENELEC Publikation: EN 60068-2-5:2011
IEC Publikation: IEC 60068-2-5:2010

Svensk titel:
Miljötålighetsprovning - Del 2-5: Provningsmetoder - Sa: Simulerad solstrålning vid marknivå och vägledning vid provning med solstrålning

Engelsk titel:
Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test Sa: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing

Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2021-05-11
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 20
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60068-2-5, utg 1, 2001 och SS-EN 60068-2-9, utg 1, 2001, gäller ej fr o m 2014-01-02.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60068-2-5, utg 3:2018.

ICS: 19.040.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Corrigendum dec 2010 till IEC är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.