Ansvarig svensk kommitté: TK 79  Larmsystem

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS 447 06 02, utg 2:2013
CENELEC Publikation: CLC/TS 50398:2009
IEC Publikation:

Svensk titel:
Larmsystem - Integrerade system - Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Alarm systems - Combined and integrated alarm systems - General requirements

Fastställelsedatum: 2013-10-09  |  Upphävandedatum: 2020-07-11
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 21
Används tillsammans med:
Ersätter: SS 447 06 02, utg 1, 2004, gäller ej fr o m 2013-10-09.  |  Ersätts av: SS-EN 50398-1, utg 1:2017.

ICS: 13.320.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.