Ansvarig svensk kommitté: TK 31  Elmateriel för explosiv atmosfär

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50244, utg 1:2000
CENELEC Publikation: EN 50244:2000
IEC Publikation:

Svensk titel:
Elektriska apparater för detektering av brännbara gaser i hemmiljö (gasvarnare) - Vägledning vid val, installation och underhåll

Engelsk titel:
Electrical apparatus for detection of combustible gases in domestic premises - Guide on the selection, installation, use and maintenance

Fastställelsedatum: 2000-10-27  |  Upphävandedatum: 2019-03-14
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 14
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50244. utg 2:2017.

ICS: 13.320.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Finns även i svensk språkversion.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.