Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62541-3, utg 1:2011
CENELEC Publikation: EN 62541-3:2010
IEC Publikation: IEC 62541-3:2010

Svensk titel:
OPC Unified Architecture - Del 3: Modell för adressrymd

Engelsk titel:
OPC unified architecture - Part 3: Address Space Model

Fastställelsedatum: 2011-09-07  |  Upphävandedatum: 2018-04-29
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 118
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62541-3, utg 2:2015.

ICS: 25.040.40; 35.100.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.