Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62264-5, utg 1:2012
CENELEC Publikation: EN 62264-5:2012
IEC Publikation: IEC 62264-5:2011

Svensk titel:
Integrering av processtyrning och affärssystem - Del 5: Transaktioner mellan affärssystem och produktionssystem

Engelsk titel:
Enterprise-control system integration - Part 5: Business to manufacturing transactions

Fastställelsedatum: 2012-10-10  |  Upphävandedatum: 2019-11-25
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 105
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62264-5, utg 2:2016.

ICS: 25.040.99; 35.100.00; 35.200.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.