Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61000-4-16, utg 1:1998/A2:2011
CENELEC Publikation: EN 61000-4-16:1998/A2:2011
IEC Publikation: IEC 61000-4-16:1998/A2:2009

Svensk titel:
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 4-16: Mät- och provningsmetoder - Provning av immunitet mot ledningsbundna symmetriska störningar i frekvensområdet 0 Hz till 150 kHz

Engelsk titel:
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-16: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, common mode disturbances in the frequency range 0 Hz to 150 kHz

Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2019-01-13
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 7
Används tillsammans med: SS-EN 61000-4-16, utg 1, 1998, som fr o m 2014-01-01 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 61000-4-16, utg 2:2016.

ICS: 33.100.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.