Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61202-1, utg 2:2010
CENELEC Publikation: EN 61202-1:2009
IEC Publikation: IEC 61202-1:2009

Svensk titel:
Optofiberteknik - Fiberoptiska isolatorer - Del 1: Artspecifikation

Engelsk titel:
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic isolators - Part 1: Generic specification

Fastställelsedatum: 2010-02-22  |  Upphävandedatum: 2018-01-12
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 28
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61202-1, utg 1:2000, gäller ej fr o m 2010-08-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61202-1, utg 3:2017.

ICS: 33.180.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.