Ansvarig svensk kommitté: TK 86  Fiberoptik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60793-2-40, utg 3:2011
CENELEC Publikation: EN 60793-2-40:2011
IEC Publikation: IEC 60793-2-40:2009

Svensk titel:
Optofibrer - Del 2-40: Produktspecifikationer - Gruppspecifikation för multimodfibrer kategori A4

Engelsk titel:
Optical fibres - Part 2-40: Product specifications - Sectional specification for category A4 multimode fibres

Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2018-12-24
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 34
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60793-2-40, utg 2, 2006, gäller ej fr o m 2014-01-02.  |  Ersätts av: SS-EN 60793-2-40, utg 4:2016.

ICS: 33.180.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.