Ansvarig svensk kommitté: TK 116  Säkerhet hos elektriska handverktyg

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60745-2-4, utg 2:2010
CENELEC Publikation: EN 60745-2-4:2009
IEC Publikation: IEC 60745-2-4:2002

Svensk titel:
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-4: Särskilda fordringar på planslipmaskiner och polermaskiner

Engelsk titel:
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type

Fastställelsedatum: 2010-01-25  |  Upphävandedatum: 2019-08-21
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 16
Används tillsammans med: SS-EN 60745-1, utg 3:2009.
Ersätter: SS-EN 60745-2-4, utg 1:2003, SS-EN 60745-2-4/A1, utg 1:2009 och SS-EN 60745-2-4/A11, utg 1:2007, gäller ej fr o m 2012-05-01.  |  Ersätts av: SS-EN 62841-2-4, utg 1:2015.

ICS: 25.140.20; 25.140.30; 25.080.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: A1:2008 till IEC 60745-2-4:2002 är inarbetat i texten.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.