Ansvarig svensk kommitté: TK 116  Säkerhet hos elektriska handverktyg

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60745-2-14, utg 2:2009
CENELEC Publikation: EN 60745-2-14:2009
IEC Publikation: IEC 60745-2-14:2003

Svensk titel:
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-14: Särskilda fordringar på hyvlar

Engelsk titel:
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-14: Particular requirements for planers

Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2019-08-31
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 22
Används tillsammans med: SS-EN 60745-1, utg 3:2009.
Ersätter: SS-EN 60745-2-14, utg 1:2003, SS-EN 60745-2-14/A1, utg 1:2007 och SS-EN 60745-2-14/A11, utg 1:2007, gäller ej fr o m 2010-02-01.  |  Ersätts av: SS-EN 62841-2-14, utg 1:2016.

ICS: 25.140.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: A1:2006 till IEC 60745-2-14:2003, är inarbetat i texten.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.