Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62106, utg 2:2010
CENELEC Publikation: EN 62106:2009
IEC Publikation: IEC 62106:2009

Svensk titel:
Radioutrustningar - Radiodatasystem (RDS) - Systembeskrivning

Engelsk titel:
Specification of the Radio Data System (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87,5 MHz to 108,0 MHz

Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2018-05-04
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 156
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 62106, utg 1, 2002, gäller ej fr o m 2012-12-01.  |  Ersätts av: SS-EN 62106, utg 3:2015.

ICS: 33.060.20; 33.170.00; 35.240.99  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.