Ansvarig svensk kommitté: TK 61  Säkerhet hos elektriska hushållsapparater

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60335-2-35, utg 3:2003/A2:2011
CENELEC Publikation: EN 60335-2-35:2002/A2:2011
IEC Publikation: IEC 60335-2-35:2002/A2:2009

Svensk titel:
Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-35: Särskilda fordringar på vattenvärmare av genomströmningstyp

Engelsk titel:
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-35: Particular requirements for instantaneous water heaters

Fastställelsedatum: 2011-12-07  |  Upphävandedatum: 2018-10-12
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 8
Används tillsammans med: SS-EN 60335-2-35, utg 3, 2003, som fr o m 2014-01-24 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60335-2-35, utg 4:2016.

ICS: 13.120.00; 97.040.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Innehåller nationell svensk avvikelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2017 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.