Ansvarig svensk kommitté: TK 23  Installationsmateriel

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60669-1, utg 2:2000/IS1:2009
CENELEC Publikation: EN 60669-1:1999/IS1:2009
IEC Publikation:

Svensk titel:
Strömställare för fasta installationer (installationsströmställare) i hushåll och liknande - Del 1: Allmänna fordringar

Engelsk titel:
Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 1: General requirements

Fastställelsedatum: 2009-08-24  |  Upphävandedatum: 2019-02-16
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 2
Används tillsammans med: SS-EN 60669-1, utg 2:2000.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60669-1, utg 3:2018.

ICS: 29.120.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.