Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform:   |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60598-1, utg 7:2008/A11:2009
CENELEC Publikation: EN 60598-1:2008/A11:2009
IEC Publikation:

Svensk titel:
Ljusarmatur - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning

Engelsk titel:
Luminaires - Part 1: General requirements and tests

Fastställelsedatum: 2009-06-29  |  Upphävandedatum: 2017-10-20
Utgåva: 7  |  Antal sidor: 4
Används tillsammans med: SS-EN 60598-1, utg 7:2008, som fr o m 2009-11-01 inte gäller utan detta tillägg A11.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60598-1, utg 8:2015.

ICS: 29.140.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.