Ansvarig svensk kommitté: TK 29  Elektroakustik

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 62489-2, utg 1:2011
CENELEC Publikation: EN 62489-2:2011
IEC Publikation: IEC 62489-2:2011

Svensk titel:
Elektroakustik - Teleslingor för hörapparatbrukare - Del 2: Mätning och beräkning av utstrålade lågfrekventa elektromagnetiska fält för bedömning av överensstämmelse med riktlinjerna för exponering

Engelsk titel:
Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 2: Methods of calculating and measuring the low-frequency magnetic field emissions from the loop for assessing conformity with guidelines on limits for human exposure

Fastställelsedatum: 2011-11-09  |  Upphävandedatum: 2017-10-29
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 17
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62489-2, utg 2:2014.

ICS: 17.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.