Ansvarig svensk kommitté: TK EMC  Elektromagnetisk kompatibilitet

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 55011, utg 4:2010
CENELEC Publikation: EN 55011:2009
IEC Publikation: CISPR 11:2009

Svensk titel:
Utrustning för industriellt, vetenskapligt och medicinskt bruk (ISM-utrustning) - Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder

Engelsk titel:
Industrial, scientific and medical equipment - Radio-frequency disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

Fastställelsedatum: 2010-02-22  |  Upphävandedatum: 2019-02-15
Utgåva: 4  |  Antal sidor: 56
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 55011, utg 3:2007 och SS-EN 55011/A2, utg 1:2007, gäller ej fr o m 2012-09-01.  |  Ersätts av: SS-EN 55011, utg 5:2016.

ICS: 33.100.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.