Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61167, utg 2:2011
CENELEC Publikation: EN 61167:2011
IEC Publikation: IEC 61167:2011

Svensk titel:
Belysningsmateriel - Metallhalogenlampor - Prestandafordringar

Engelsk titel:
Metal halide lamps - Performance specification

Fastställelsedatum: 2011-11-09  |  Upphävandedatum: 2019-06-10
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 159
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61167, utg 1, 1994, SS-EN 61167/A1, utg 1, 1995, SS-EN 61167/A2, utg 1, 1997 och SS-EN 61167/A3, utg 1, 1998 gäller ej fr o m 2014-05-04.  |  Ersätts av: SS-EN 61167, utg 3:2016.

ICS: 29.140.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.