Ansvarig svensk kommitté: TK 3  Dokumentation och grafiska symboler

Överföringsform: Översättning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60445, utg 5:2011
CENELEC Publikation: EN 60445:2010
IEC Publikation: IEC 60445:2010

Svensk titel:
Gränssnitt människa-maskin (MMI) - Grundläggande regler för märkning av uttag och ledare

Engelsk titel:
Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conducturs

Fastställelsedatum: 2011-04-06  |  Upphävandedatum: 2020-09-08
Utgåva: 5  |  Antal sidor: 20
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60445, utg 4, 2007 och SS-EN 60446, utg 2, 2007, gäller ej fr o m 2013-11-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60445, utg 6:2018.

ICS: 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.