Ansvarig svensk kommitté: TK 116  Säkerhet hos elektriska handverktyg

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60745-2-2, utg 2:2010
CENELEC Publikation: EN 60745-2-2:2010
IEC Publikation: IEC 60745-2-2:2003

Svensk titel:
Elektriska handverktyg - Säkerhet - Del 2-2: Särskilda fordringar på skruv- och mutterdragare

Engelsk titel:
Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers and impact wrenches

Fastställelsedatum: 2010-06-21  |  Upphävandedatum: 2019-08-21
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 16
Används tillsammans med: SS-EN 60745-1, utg 3, 2009.
Ersätter: SS-EN 60745-2-2, utg 1, 2003, SS-EN 60745-2-2/A11, utg 1, 2007, SS-EN 60745-2-2/A1, utg 1, 2009 och SS-EN 60745-2-2/A12, utg 1, 2010, gäller ej fr o m 2013-02-01.  |  Ersätts av: SS-EN 62841-2-2, utg 1:2015.

ICS: 25.140.20; 25.140.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: A1:2008 till IEC 60745-2-2:2003 är inarbetat i standarden.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.