Ansvarig svensk kommitté: TK 40  Passiva komponenter

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60384-26, utg 1:2011
CENELEC Publikation: EN 60384-26:2010
IEC Publikation: IEC 60384-26:2010

Svensk titel:
Elektronikkomponenter - Fasta kondensatorer - Del 26: Gruppspecifikation för aluminiumelektrolytkondensatorer med fast elektrolyt av ledande polymer

Engelsk titel:
Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 26: Sectional specification - Fixed aluminium electrolytic capacitors with conductive polymer solid electrolyte

Fastställelsedatum: 2011-01-26  |  Upphävandedatum: 2021-06-21
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 32
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 60384-26, utg 2:201X.

ICS: 31.060.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.