Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 60268-4, utg 3:2011
CENELEC Publikation: EN 60268-4:2010
IEC Publikation: IEC 60268-4:2010

Svensk titel:
Ljudanläggningar - Del 4: Mikrofoner

Engelsk titel:
Sound system equipment - Part 4: Microphones

Fastställelsedatum: 2011-01-26  |  Upphävandedatum: 2017-07-24
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 51
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60268-4, utg 2, 2004, gäller ej fr o m 2013-07-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60268-4, utg 4:2014.

ICS: 33.160.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.