Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62634, utg 1:2012
CENELEC Publikation: EN 62634:2011
IEC Publikation: IEC 62634:2011

Svensk titel:
Radioutrustningar - Radiodatasystem (RDS) - Mätning av egenskaper hos mottagare

Engelsk titel:
Radio data system (RDS) - Receiver products and characteristics - Methods of measurement

Fastställelsedatum: 2012-03-14  |  Upphävandedatum: 2018-05-04
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 17
Används tillsammans med: SS-EN 62106.
Ersätter: SS-EN 60315-9, utg 1, 1997, gäller ej fr o m 2014-08-02.  |  Ersätts av: SS-EN 62634, utg 2:2015.

ICS: 33.060.20  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.