Ansvarig svensk kommitté: TK 65  Industriell processtyrning

Överföringsform: Återgivning  |  Status/beslut: Upphävd

 

Svensk beteckning: SS-EN 61784-1, utg 2:2010
CENELEC Publikation: EN 61784-1:2010
IEC Publikation: IEC 61784-1:2010

Svensk titel:
Industriell processtyrning - Profiler - Del 1: Fältbussprofiler

Engelsk titel:
Industrial communication networks - Profiles - Part 1: Fieldbus profiles

Fastställelsedatum: 2010-11-22  |  Upphävandedatum: 2017-09-23
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 270
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61784-1, utg 1, 2009, gäller ej fr o m 2013-09-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61784-1, utg 3:2014.

ICS: 35.100.20; 35.240.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.