Ansvarig svensk kommitté: TK 81  Åskskydd

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62561-5, utg 1:2012
CENELEC Publikation: EN 62561-5:2011
IEC Publikation: IEC 62561-5:2011

Svensk titel:
Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 5: Fordringar på kapslingar för inspektion av jordelektroder och deras tätning

Engelsk titel:
Lightning protection system components (LPSC) - Part 5: Requirements for earth electrode inspection housings and earth electrode seals

Fastställelsedatum: 2012-05-09  |  Upphävandedatum: 2020-12-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 14
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50164-5, utg 1, 2011, gäller ej fr o m 2014-07-28.  |  Ersätts av: SS-EN 62561-5, utg 2:2018.

ICS: 29.020.00; 91.120.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.