Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60728-3, utg 2:2011
CENELEC Publikation: EN 60728-3:2011
IEC Publikation: IEC 60728-3:2010

Svensk titel:
Kabelnät för television, ljudradio och interaktiva tjänster - Del 3: Aktiva komponenter för bredbandsnät

Engelsk titel:
Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active wideband equipment for cable networks

Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2021-01-01
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 66
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60728-3, utg 1, 2007, SS-EN 50083-3, utg 1, 2002 och SS-EN 50083-3 C1, utg 1, 2007, gäller ej fr o m 2014-01-13.  |  Ersätts av: SS-EN IEC 60728-3, utg 3:2018.

ICS: 33.060.40; 33.170.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.