Ansvarig svensk kommitté: TK 94/95  Reläer och reläskydd

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61810-2, utg 2:2011
CENELEC Publikation: EN 61810-2:2011
IEC Publikation: IEC 61810-2:2011

Svensk titel:
Elektromekaniska elementarreläer - Del 2: Funktionssäkerhet

Engelsk titel:
Electromechanical elementary relays - Part 2: Reliability

Fastställelsedatum: 2011-11-09  |  Upphävandedatum: 2020-10-06
Utgåva: 2  |  Antal sidor: 34
Används tillsammans med: SS-EN 61649, utg 1, 2009.
Ersätter: SS-EN 61810-2, utg 1, 2005, gäller ej fr o m 2014-04-01.  |  Ersätts av: SS-EN 61810-2, utg 3:2018.

ICS: 29.120.70  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.