Ansvarig svensk kommitté: TK 108  Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60950-22, utg 1:2006/A11:2008/C1:2009
CENELEC Publikation: EN 60950-22:2006/A11:2008/C1:2009
IEC Publikation:

Svensk titel:
Utrustning för informationsbehandling - Säkerhet - Del 22: Utrustning för installation utomhus

Engelsk titel:
Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment installed outdoors

Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2020-04-14
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 1
Används tillsammans med: SS-EN 60950-22/A11, utg 1:2008.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60950-22, utg 2:2017.

ICS: 35.020.00; 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse. Tillägget innebär att SS-EN 60950-22, utg 1:2006 fr o m 2009-02-01 inte gäller utan tillägget SS-EN 60950-22/A11.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.