Ansvarig svensk kommitté: TK 20  Kraftkablar och installationskablar

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60332-3-25, utg 1:2009
CENELEC Publikation: EN 60332-3-25:2009
IEC Publikation: IEC 60332-3-25:2000

Svensk titel:
Kablar - Provning av egenskaper vid brand - Del 3-25: Provning av brandegenskaper vid vertikal brandspridning för vertikalt förlagda grupper av isolerade ledare eller kablar - Kategori D

Engelsk titel:
Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 3-25: Test for vertical flame spread of vertically-mounted bunched wires or cables - Category D

Fastställelsedatum: 2009-11-16  |  Upphävandedatum: 2021-08-17
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 13
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50266-2-5, utg 1, 2001, gäller ej fr o m 2012-08-01.  |  Ersätts av: SS-EN 60332-3-25, utg 2:201X.

ICS: 29.060.20; 13.220.40; 29.020.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: A1:2008 till IEC 60332-3-25:2000, är inarbetat i texten.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.