Ansvarig svensk kommitté: TK 48B  Anslutningsdon

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60512-8-3, utg 1:2011
CENELEC Publikation: EN 60512-8-3:2011
IEC Publikation: IEC 60512-8-3:2011

Svensk titel:
Anslutningsdon för elektronikutrustning - Provning och mätning - Del 8-3: Statisk belastning (fasta don) - 8c: Låsarmens hållfasthet

Engelsk titel:
Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 8-3: Static load tests (fixed connectors) - Test 8c: Robustness of actuating lever

Fastställelsedatum: 2011-12-07  |  Upphävandedatum: 2021-02-16
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 9
Används tillsammans med: SS-EN 60512-1 och SS-EN 60512-1-100.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN IEC 60512-8-3, utg 2:2018.

ICS: 31.220.01  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.