Ansvarig svensk kommitté: TK 90  Supraledning

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 61788-4, utg 3:2012
CENELEC Publikation: EN 61788-4:2011
IEC Publikation: IEC 61788-4:2011

Svensk titel:
Supraledning - Del 4: Mätning av förhållandet mellan resistansen vid rumstemperatur och restresistansen (RRR) - RRR för supraledare av Nb-Ti-komposit

Engelsk titel:
Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual resistance ratio of Nb-Ti composite superconductors

Fastställelsedatum: 2012-04-11  |  Upphävandedatum: 2019-02-23
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 29
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 61788-4, utg 2, 2008, gäller ej fr o m 2014-08-15.  |  Ersätts av: SS-EN 61788-4, utg 4:2016.

ICS: 17.220.20; 29.050.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.