Ansvarig svensk kommitté: TK 34  Ljusarmatur med tillbehör

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60838-1, utg 3:2004/A2:2011
CENELEC Publikation: EN 60838-1:2004/A2:2011
IEC Publikation: IEC 60838-1:2004/A2:2011

Svensk titel:
Speciella lamphållare - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar och provning

Engelsk titel:
Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests

Fastställelsedatum: 2011-07-06  |  Upphävandedatum: 2020-04-28
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 9
Används tillsammans med: SS-EN 60838-1, utg 3, 2004, som fr o m 2014-04-18 inte gäller utan detta tillägg A2.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 60838-1, utg 4:2017.

ICS: 29.140.10  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.