Ansvarig svensk kommitté: TK 100  Multimedia

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 62605, utg 1:2012
CENELEC Publikation: EN 62605:2011
IEC Publikation: IEC 62605:2011

Svensk titel:
Multimedia - E-publicering och e-böcker - Format för utväxling av e-lexikon

Engelsk titel:
Multimedia systems and equipment - Multimedia e-publishing and e-books - Interchange format for e-dictionaries

Fastställelsedatum: 2012-04-11  |  Upphävandedatum: 2019-11-18
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 127
Används tillsammans med:
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 62605, utg 2:2017.

ICS: 33.160.60; 35.240.20; 35.240.30  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.