Ansvarig svensk kommitté: TK 79  Larmsystem

Överföringsform:   |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50131-5-3, utg 1:2005/IS1:2011
CENELEC Publikation: EN 50131-5-3:2005/IS1:2010
IEC Publikation:

Svensk titel:
Larmsystem - Inbrottslarmsystem - Del 5-3: Fordringar på utrustning för radioöverföring inom det övervakade området

Engelsk titel:
Alarm systems - Intrusion systems - Part 5-3: Requirements for interconnections equipment using radio frequency techniques

Fastställelsedatum: 2011-06-08  |  Upphävandedatum: 2020-03-17
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 2
Används tillsammans med: SS-EN 50131-5-3, utg 1, 2005.
Ersätter:   |  Ersätts av: SS-EN 50131-5-3, utg 2:2017.

ICS: 13.310.00  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering: Rättelse.

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.