Ansvarig svensk kommitté: TK 29  Elektroakustik

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 60645-1, utg 3:2015
CENELEC Publikation: EN 60645-1:2015
IEC Publikation: IEC 60645-1:2012

Svensk titel:
Elektroakustik - Audiometrar - Del 1: Tonaudiometrar

Engelsk titel:
Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 1: Equipment for pure-tone audiometry

Fastställelsedatum: 2015-03-11  |  Upphävandedatum: 2020-10-06
Utgåva: 3  |  Antal sidor: 37
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 60645-1, utg 2, 2001 och SS-EN 60645-4, utg 1, 1996 gäller ej fr o m 2017-11-05.  |  Ersätts av: SS-EN 60645-1, utg 4:2018.

ICS: 17.140.50  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.