Ansvarig svensk kommitté: TK 79  Larmsystem

Överföringsform: Återgivning  |  Status: Publicerad

 

Svensk beteckning: SS-EN 50132-5-3, utg 1:2012
CENELEC Publikation: EN 50132-5-3:2012
IEC Publikation:

Svensk titel:
Larmsystem - Utrustning och system för TV-övervakning (CCTV) - Del 5-3: Videoöverföring - Analog och digital videoöverföring

Engelsk titel:
Alarm systems - CCTV surveillance systems for use in security applications - Part 5-3: Video transmission - Analogue and digital video transmission

Fastställelsedatum: 2012-09-12  |  Upphävandedatum: 2018-11-01
Utgåva: 1  |  Antal sidor: 50
Används tillsammans med:
Ersätter: SS-EN 50132-5, utg 1:2001, gäller ej fr o m 2015-05-15. Ersätter SS-EN 50132-5 tillsammans med SS-EN 50132-5-1 och SS-EN 50132-5-2.  |  Ersätts av: SS-EN 62676-3, utg 1:2015 enl AC:2018-08 till EN 62676-3:2015.

ICS: 13.310.00; 33.160.40  |  ISBN:   |  ISSN: 
Notering:

Köp denna standard i vår shop, där du också kostnadsfritt kan se en preview på standarden.
Observara att alla standarder inte finns till försäljning!

tillbaka | skriv ut  |  Visa alla standarder från denna TK

 

 

Här kan du beställa denna standard:

SEK Shop

 

  SEK Svensk Elstandard
Box 1284
164 29 Kista
Besöksadress:
Kistagången 16
trapphus A, plan 4
Telefon: 08-444 14 00
e-post:
sek@elstandard.se
©2018 SEK Svensk Elstandard  |  Allt innehåll på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.